Thầy Vọng Tây Cùng Phật Tử Phóng Sanh tại Chung Cư A Di Đà . Thanh Trì - Hà Nội. Ngày 27/04/ 2019

30 Views
Published
Category
Giảng Pháp
Be the first to comment